Morgendienst | Broeder C. Smits

09:30

3 juli 2016

Welkom
Psalm 122: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en Groet
Gezang 158
Leefregels
Psalm 139: 1 en 11
Gebed
Kinderen naar kinderdienst
Lezen Jesaja 53
Preek
Opwekking 642
Kinderen komen terug
Kinderlied
Voorbede en dankgebed
Mededelingen
Collecte
Gezang 160: 1 en 2
Zegen
Amenlied (3x amen)

  • Agenda