Morgendienst |Ds. B. van der Meulen

09:30

11 augustus 2019

Welkom en afkondigingen
Voorzang LB 442:1,2,3,4 Jezus, ga ons voor
Stil gebed, Votum, Groet
Zingen Ps.19:1,3,4
Wet
Zingen Ps.15:1,2
Gebed
Schriftlezing Marcus 5:1-20
Zingen Ps.75:1,4

Preek Marcus 5:1-20
Thema: Hechten en loslaten in de dodenstad.
I De gevreesde duivels.
II De gedupeerde eigenaren.
III De genezen man.

Zingen LB 90:1,2,3,11 Is God de Heer maar voor mij
Gebed
Collecte
Zingen Ps.79:5
Zegen (gezongen amen)