Morgendienst | Br. W. Broersma

09:30

26 juni 2016

Afkondigingen
Nieuwe Liedboek 283
Stil gebed
Votum&zegengroet
Psalm 97: 1 en 5
Gebed
Kinderen naar de kinderclub
Schriftlezing: Matt.19:13-30
Nieuwe Liedboek 791
Psalm 119: 13,48,en 49
Kinderen terug
Leefregels
Nieuwe liedboer 320: 1,2,3,en 4
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Evangelische Liedbundel:270
Zegen