Morgendienst |Ds. A. de Bruijne

09:30

21 oktober 2018

Voorzang LvdK 1973 95:1
Votum en groet
Zingen: ps 85:1,4
Wet
Zingen: LB 2013 912: 1 (allen),2 (vrouwen),4 (mannen),10 (allen)
Gebed
Lezing: 2 Kon 13:1-25
Zingen: LB 2013 885: 1, 2
Preek over 2 Kon 13:16b
Zingen: ps 103:3,5
Gebed
Collecte
Zingen Lb 2013 413:1,2,3
Zegen + gezongen amen