Morgendienst |Heilig Avondmaal |Ds. H. Ruiter

09:30

30 september 2018

Welkom etc.
NLB 287: 1.4.5
Stil gebed – groet – votum drempelgebed
NLB 1: 1.2.3
Gebed van de zondag
Gods gebod
NLB 99: 3.4
Deuteronomium 13: 2-6 NBV
NLB 139: 8.9
Markus 9: 30-37 NBV
NLB 990: 1 t/m 6
Preek
NLB 15: 1 t/m 4
Formulier voor de viering van het Avondmaal deel 1.
NLB 405: 1
Formulier (vervolg)
NLB 409: 1.2.3
viering van de maaltijd van de Heer
dankgebed en voorbeden
kollekte
NLB 838: 3.4
Zegen