Morgendienst |Broeder Albert Kok

09:30

16 september 2018

Zingen voor de dienst: Opwekking 733 (10.000 redenen)
Votum en Zegengroet
Psalm 36:2
Wetslezing
Zingen: GKB 156 (=Opwekking 125 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed)
Gebed om een zegen voor de dienst
Schriftlezing Lukas 19:1-10
Zingen: Psalm 84: 2-5-6
Preek
Zingen: JDH 569 Heer wees mijn Gids
Dankgebed door de ouderling van dienst
Collecten
Slotzang Opwekking 214 (Ik wandel in het licht met Jezus)
Zegen
Zingen: Vierstemmig Amen