Morgendienst |Kandidaat M. van Benthem

09:30

2 september 2018

- Mededelingen
- Voorstellen
- Votum en groet
- GK 171: 1,2 en 3 Wees stil voor het aangezicht van God
- Gebed
- Nieuwe Liedboek 217:1,2 De dag gaat open voor het woord des Heren
- Lezen 1 Johannes 4,7-21
- Psalm 63:1,2 en 3
- Preek “Gods liefde? Niet normaal!”
- Gebed
- GK 167: 1,2 en 3 Samen in de naam van Jezus
- Levensregel
- GK 164: Jezus vol liefde (canon)
- Gebed (voorbedegebed)
- Collecte
- GK 145: 1,2,3 en 4 Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam
- Zegen