Morgendienst |Kandidaat M. van Benthem

09:30

2 september 2018

– Mededelingen
– Voorstellen
– Votum en groet
– GK 171: 1,2 en 3 Wees stil voor het aangezicht van God
– Gebed
– Nieuwe Liedboek 217:1,2 De dag gaat open voor het woord des Heren
– Lezen 1 Johannes 4,7-21
– Psalm 63:1,2 en 3
– Preek “Gods liefde? Niet normaal!”
– Gebed
– GK 167: 1,2 en 3 Samen in de naam van Jezus
– Levensregel
– GK 164: Jezus vol liefde (canon)
– Gebed (voorbedegebed)
– Collecte
– GK 145: 1,2,3 en 4 Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam
– Zegen