Morgendienst |Br. Wieger Broersma

09:30

19 augustus 2018

Welkom
Afkondigingen (zie mededelingen notitie) door ouderling van dienst
Openingslied Gez. 115 (Nooit kan ´t geloof te veel verwachten )
Stil gebed
Votum en zegengroet
Psalm 98: 1, 3 en 4 (Zing een nieuw lied voor de Here
Testamentische versie van de tien geboden.
Psalm 130 : 1,2,3,en 4 (Uit diepten van ellende , roep ik tot ,o Heer)
Gebed voor de preek
Eventueel kinderen naar de kinderclub
Matteus: 24 : 29-51
Psalm 146c : 1, 3 en 7 (Alles wat adem heeft love de Here)
Tekstlezing Matt.: 25: 1-13
Preek
Lied 751 (De heer verschijnt te middernacht)
Voorbeden door ouderling van dienst
Collecten
Gez.300 1, 4, 5, en 6 ( eens als de bazuinen klinken)
Zegen

  • Agenda