Morgendienst |Broeder Vincent van Leijen

09:30

12 augustus 2018

Nieuwe Liedboek 885 (Groot is U trouw o Heer)
Stil gebed
Votum en zegengroet
Ps. 95: 1
Wet
Ps. 95: 3
Gebed
Lezen: Numeri 13 – 14: 9
Ps. 91: 1-2
Tekst: Numeri 13: 27 – 14: 9
Preek
Opwekking 687 (Heer wijs mij Uw weg)
Gebed
Nieuwe Liedboek 913: 1-2 (Wat de toekomst brengen moge)
Zegen