Morgendienst |Zr. Hinke Pietersma

09:30

29 juli 2018

Lied van de maand: NLB 63a
Stil gebed
Votum en groet
NLB 413: 1, 2, 3 ‘Grote God, wij loven U.’
Opwekking 500 ‘Heer, ik prijs uw naam.’
Onderwijs over Gods leefregels (de wet): Romeinen 8: 1-2 en 12:1-21.
NLB 146c: 1, 7 ‘Alles wat adem heeft love de Here.’
Gebed
Lezen: Psalm 103: 1-14.
NLB 103: 1, 3, 7 ‘Zegen mijn ziel, de grote naam des HEREN.’
Lezen: Marcus 8: 1-9.
NLB 103c: 1, 2, 5 ‘Loof de koning heel mijn wezen.’
Tekst: Marcus 9: 6-7.
‘ … hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit (…) Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich;
hij sprak er het zegengebed over uit …’
Kindermoment
Preek: ‘Gezegend bent U, HEER onze God!’
Dankgebed
NLB 705: 1, 2, 3, 4. ‘Ere zij aan God de Vader.’
Dankgebed en voorbede (ouderling van dienst)
Collecte
Opwekking 733 ‘De zon komt op, maakt de morgen wakker.’
Zegen