Morgendienst |Broeder A. Kok

09:30

22 juli 2018

Voorzang NLB 63a (is het lied van de maand)
Votum en groet
NLB 971:1-2-3 Zing een nieuw lied
Gebed
Schriftlezing 1: Exodus 12: 29-42
NLB 723: 2
Schriftlezing 2: Openbaringen 7: 9-17
Psalm 84: 3-4-6
Preek
Johan de Heer 569: 1-2-3 Heer wees mijn Gids op heel mijn levenspad
Wetslezing: gedeelte uit Romeinen 12
Psalm 119: 12-40
Dankgebed: ouderling van dienst
Collecten
Slotlied:
Gereformeerd Kerkboek 147: 1-2-3-4 Maak muziek voor God de Vader
Zegen (gevolgd door gezongen ‘amen’)