Morgendienst |Ds. K.D. Smit

09:30

15 juli 2018

Lied van de maand: NLB 63a [o God U bent mijn God]
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Ps.99: 1.2.3.4
Wet
Zingen: GKB Ps.37: 1.2
Gebed
Vertrek kinderen kinderclub
Lezen: Leviticus 24,19-22
Lezen: Deuteronomium 19,16-21
Zingen: GKB Ps.9: 5.6.7
Tekst: Matteus 5,38-42
Preek
Zingen: LB (1973) Gez.177: 1.2.3.5.7 [Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten]
Terugkeer kinderen kinderclub
Dankgebed en voorbede (ouderling van dienst)
Collecte
Zingen: GKB Gez.28: 1.2.3 [Eens zal er vrede zijn]
Zegen

  • Agenda