Morgendienst |Kandidaat Bart Noord

09:30

4 november 2018

Nieuwe Liedboek 777 – Hem komt alle eer toe
Stil gebed
Votum & vredegroet
Ps. 67 : 1 – 3 (uit: De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed van verootmoediging
GK2017 Lied 178 : 1, 4 en 5 – Wij willen God de ere geven
Gebed om de Heilige Geest
Kinderen naar de kinderclub
Schriftlezing: Ps. 145 : 1 – 13
Psalm 145 : 4 en 5
Verkondiging van het evangelie
Nieuwe Liedboek 978 – Aan U behoort, O, Heer der heren
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
GK2017 Lied 226 : 1, 4 en 5 – als een bruid op haar mooist
Zegen