Morgendienst |K.S.G.-dienst | Ds. Mark Veurink

09:30

11 november 2018

Welkom
Zingen: NLB Gezang 288 (Goedemorgen, welkom allemaal; combo)
Zingen: Opwekking voor Kids 180 (Je mag er zijn; combo)
Zingen: Opwekking voor Kids 211 (Onder, boven, voor en achter; combo)
Stil gebed, votum en groet
Zingen: NLB Gezang 935 (Je hoeft niet bang te zijn; orgel)
Gebed (door leerling)
Luisterlied: ‘Ga je mee’ (uit ‘Zitten of opstaan’III.20, Gerard van Amstel, door de kleuters)
Lezing bijbelverhaal: Jozua 3-4 uit ‘de Bijbel voor jou’ (door leerlingen)
Overdenking
Zingen: ‘Waarom staan die stenen daar’ (Alles wordt nieuw III.3; combo)
‘Monumentjes’ (verwerkingsopdracht, leiding: juf Anke)
Zingen: ‘Tien Woorden Rap’ (combo)
Gebed (door voorganger; met gebedspunten van leerlingen)
Collecte (assistentie door leerlingen)
Tijdens collecte filmpje: //victory4all.nl/#video
Zingen: NLB Gezang 913 : 1, 2 en 4 (Wat de toekomst brengen moge; orgel)
Zegen
Na afloop: muziek combo