Morgendienst |Ds. A. ten Napel

09:30

18 november 2018

Voorzang Ps. 119, 1.5 LB
Stil gebed votum en groet
Ps. 139, 1.10 LB
Wetlezing 1 Joh 2, 3-11
Ps. 84, 3.6 LB LB
Gebed en voorbede dienst
Kinderclub
Lezen en tekst Jak. 1
Gezang 259 LB
Preek
Opwekking 71
Dankzegging voorbede
Opwekking 226 Voorspel collecte
Zegen 3x Amen

  • Agenda