Morgendienst |Ds. Hans Burger

09:30

29 april 2018

Lied van de maand: [mij onbekend]
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen: GKB Gez 132,1.3.5
Gebed, uitlopend op
Zingen: NLB 632,1.2.3 Dit is de dag
Kinderen naar kinderclub
Schriftlezing: Lukas 24,13-27 en 44-49
Zingen: Levensliederen Psalm 22,1.6 (tekst: zie onder)
Preek over Lukas 24,25-27 en 44-47
Zingen: Opw 575
Kinderen
kinderlied: [mij onbekend]
Als wetslezing: Kol 3,1-15
Zingen: NBL 641,1.3 Jezus leeft en ik met hem
Gebed
Collecte
Zingen NLB 425 Vervuld van uw zegen
Zegen

  • Agenda