Morgendienst |Ds. S.B. van der Meulen

09:30

25 maart 2018

Welkom
Voorzang LB 176:1,2,3,4,5 O Liefde, die verborgen zijt
Stil gebed, Votum, Groet
Zingen Ps.122:1,2,3
Wet
Zingen GK 155:1,2,3,4,5 God, enkel licht
Gebed
Kinderen naar kinderclub
Schriftlezing Lucas 22:39-53
Zingen LB 180:1,2,3,4,5,6,7 Gethsemané, die nacht moest eenmaal komen
Preek Lucas 22:43
Zingen Ps.31:7,13
Kinderen terug
Kinderlied
Gebed
Collecte
Zingen Ps.143:8
Zegen

  • Agenda