Gezinsdienst |Ds. M. Veurink

09:30

18 maart 2018

E&R-bundel 394 – Maak een vrolijk geluid voor de Heer! Elly en Rikkert
Opwekking 240 - Hosanna, hosanna de Koning komt!
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen:
Opwekking Kids 46 – Jezus is..
Opwekking Kids 85 – Als ik mijn ogen sluit
Gebed door een kind
Wetslezing: De wet van Mozes uit de ‘KIJKbijbel’
Zingen:
GKB Gezang 7 – De Koning van Egypteland
GKB/LvK Psalm 106 : 1, 3 en 4
Bijbelverhaal vertelling: Mozes en de rode zee
Zingen:
Hoe kwam Mozes door de zee?
Preek over Hebreeën 11:29
Zingen:
NLB 168 – Let my people go
Gebed met voorbedepunten uit de zaal
Collecte
Zingen:
Sela: Juicht/ Hij is verheerlijkt