Morgendienst |ds. Mark Veurink

09:30

25 februari 2018

Zingen: Via Dolorosa (Sela)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Gezang 177 : 1, 2 en 7
Leefregels
Zingen: DNP Psalm 40 : 3 en 6
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Hebreeën 7 : 11 – 28 en 10 : 11 – 18
Zingen: GKB Psalm 110 : 1, 2 en 4
Preek over Hebreeën 5 – 10
Zingen: Opwekking 580
Kinderen terug
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 89 : 1, 3 en 4
Zegen

  • Agenda