Morgendienst |ds. H. Meerveld

09:30

11 februari 2018

Welkom
Voorzang: Psalm 100: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 100: 4
Onderwijs voor het leven
Zingen: NLB 103c: 1 en 3 (Loof de Koning, heel mijn wezen)
Gebed
Kinderen naar de kinderclub
Lezen: Matteüs 4:23-5:10 en 5:17-20
Zingen: Psalm 33: 6, 7 en 8
Lezen: Matteüs 6:5-13 en 19-21
Preek over Matteüs 6:10a (Laat uw Koninkrijk komen)
Zingen: Psalm 147: 1 en 4
Kinderen terug van kinderclub
Gebed: Zingen: Opwekking 436 (Onze Vader in de hemel)
Collecte
Zingen: Psalm 103: 8 en 9
Zegen