Morgendienst |ds. B. Hofland

09:30

4 februari 2018

Welkom/mededelingen
Zingen opw 640 ‘ik hef mijn ogen’
Stil gebed, Gods groet
Zingen Gezang 21:1, 3. (LvK)
Bidden
Kinderen naar kinderclub
Bijbellezing: Joh. 15: 9-17 NBV.
Zingen Ps. 16: 1, 2, 3. NB (LvK)
Verkondiging I want you!
Zingen Opwekking 616: ‘U bent mijn doel’
Kinderen komen terug – kinderlied.
Bidden (voorbede, door ouderling)
Collecte
Zingen Ps. 145: 1, 2. (LvK)
Zegen – gezongen amen

  • Agenda