Morgendienst |ds. H. Meerveld

09:30

28 januari 2018

Woorden van welkom
Psalm 93: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 93: 3
Onderwijs voor het leven
Opwekking 462 (aan uw voeten Heer is de hoogste plaats)
Gebed
Kinderen naar de Kinderclub
Lezen: Marcus 1:1-15
Psalm 99: 1, 3 en 8
Tekst: Marcus 1:15
Preek over Marcus 1, 15 (Het Koninkrijk is er!)
Zingen: Psalm 68: 8 en 13
Kinderen terug van kinderclub
Mededelingen en (voorbede)Gebed
Collecte
NLB 871: 1-4 (Jezus zal heersen waar de zon…)
Zegen

  • Agenda