Morgendienst |Driekoningen |

09:30

6 januari 2019

Mededelingen OVD
Opwekking 354 Glorie aan God
Votum en groet
Psalm 98:1-2
Wetslezing
NLB 912 (Neem mijn leven, laat het Heer)
Gebed
Kinderen gaan naar de kinderclub
Schriftlezing Micha 5: 1-4a
LVDK 26: 3-4 (Daar is uit s’werelds…wijs!)
Matteüs 2:1-12
NLB 506: 1-2 (Wij trekken in een lange stoet….)
Preek
Psalm 72: 6-7-10
Kinderen komen terug van de kinderclub
Dankgebed door ouderling van dienst
Collecte
Slotzang NLB 705 (Ere zij aan God de Vader)
Zegen
NLB 425 (in plaats van het gezongen amen)