Morgendienst |Bevestiging P.W. de Jong |ds. Mark Veurink

09:30

14 januari 2018

Zingen: Opwekking 553
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 81 : 1a, 2v, 8m en 12a
Gebed
Kinderen naar kinderclub
Lezen: Johannes 2 : 1 – 12
Zingen: LvK Gezang 27 : 1, 2 en 3
Preek over Johannes 2 : 11
Zingen: LvK Gezang 90 : 9, 10 en 11
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: LvK Gezang 487 : 1 en 2
Onderwijs diakenen
Bevestiging Peter Willem de Jong
Zingen: Opwekking 575 (beurtzang)
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: ELB 357 : 1, 2 en 5
Zegen

  • Agenda