Morgendienst |Ds. J.D. van’t Zand

09:30

13 mei 2018

Welkom en mededelingen (ouderling)
Voorzang: Gezang 695 NLB
Stil gebed, votum, groet (uitgesproken)
Psalm 68:1,2,3 GKB
Gebed
Leefregels van God
Psalm 138:1,3,4 GKB
Kinderen naar kinderclub
Schriftlezing: Handelingen 1:1-11
Gezang 100:1,4,6 GKB
Prediking
Gezang 101:1,2,3,5 GKB
Gebed (ouderling)
Collecte
Gezang 162:1,3,4 GKB
Zegen
Gezongen amen

  • Agenda