Morgendienst |Leesdienst |Br. Dingeman van Wijnen

09:30

30 december 2018

Voorzang NLB 445:3 en 4 Hoevele zware nachten
Votum – Groet
Zingen NLB 84a: 1,2,3,4,5 Wat hou ik van uw huis
Gebed
Lezen: Jesaja 40,12-31
Zingen NLB (Psalm) 93:1, 3 en 4 De Heer is koning
Preek
Zingen Opwekking 181 Majesteit
Voorlezing van de wet
Zingen NLB 885: 1,2 Groot is uw trouw o Heer
Gebed door de ouderling van dienst
Collecte
Zingen NLB 905: 1,2,3,4 Wie zich door God alleen laat leiden
Zegen