Morgendienst |Ds. R. Jansen

09:30

15 oktober 2017

Welkom
Voorzang Ps 25: 2 en 10 LvdK
Stil gebed
Votum en groet
Zingen GKB 156 Heer ik kom tot U
Gebed
Kinderen naar de Kinderclub
Schriftlezing(en) Ps 26; 1Joh 4:9-19
Zingen GKB 157 Vader vol van vrees en schaamte
Verkondiging Goed gereformeerd?!
-1 Alleen door genade (sola gratia)
-2 Alleen door Christus (solo Christo)
-3 Alleen God de eer (soli Deo gloria)
Zingen Ps 26 GKV
10 geboden
Gebed met voorbede
Mededelingen & Collecte
Zingen Ps 73:10 LvdK
Zegen
Zingen LvdK 456:3