Morgendienst |Ds. Mark Veurink

09:30

8 oktober 2017

Zingen: LvK Psalm 68 : 7 (ivm overlijden zr. Visser)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 131 : 1, 2 en 3 (LvK=GKB)
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Job 38 : 1 – 15, 40 : 25 – 32 en 41 : 10 – 14
Zingen: Psalm 104 : 7 en 8 (LvK=GKB)
Preek
Zingen: Opwekking 672
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: LvK Gezang 437 : 1 en 3
Mededelingen 1
Gebed
Mededelingen 2
Collecte
Zingen: Opwekking 733
Zegen