Gezins- & doopdienst |Ds. Mark Veurink

09:30

1 oktober 2017

Zingen: -
- Bid, bid, zoek, zoek (Martin Koornstra)
- Hij alleen (Kids Opwekking 139)
- We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten (Opwekking 573)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 84 : 1 en 3
Gebed
Lezen: Job 42 : 7 – 17 (BGT)
Luisterlied:
- Good, good Father (Chris Tomlin)
Preek
Zingen:
- Een plek op deze aarde (Kids Opwekking 277)
- God van trouw (Opwekking 542)
Onderwijs doop
Zingen:
- Zegenwens (Elly en Rikkert)
Bediening doop aan Samuël (Manasse) van der Meer
Zingen:
- Groot is uw trouw o Heer (GKB Gezang 160)
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen:
- Zijn trouw kleurt de morgen (Opwekking 711)
Zegen