Morgendienst | 4e adventszondag |Br. A. Veuger

09:30

23 december 2018

Lied psalm 123: 1, 2 LB (Tot U die zetelt in de hemel hoog)
Wetslezing (’s morgens)
Lied psalm 51: 1, 5 LB (Ontferm U God, Ontferm U hoor mijn klacht)
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing(en) Lucas 1: 39-56
Kinderen naar kinderclub
Lied psalm 103: 7, 9 LB (vers 7= Maar s Heren gunst zal over die Hem vrezen)

Preek
Thema: De lofzang van Maria: de nederigen worden verhoogd!
1. Maria maakt God groot
2. God ziet de nederigen

Lied Gezang 66: 1,3,4 (LvK 1973: Mijn ziel verheft Gods eer)
Kinderen komen terug uit de kinderclub

Collecte en Gezang 442: 1,2 LB (Op U mijn Heiland blijf ik hopen)
Dankgebed en voorbede ouderling van dienst
Lied Gezang 125: 1,3,5 (LvK: O kom o kom Immanuel)
Uitzending en Zegen.
Amen (vierstemmig gezang 182e GKB)