Morgendienst | 4e advent | Ds. S. de Jong

09:30

24 december 2017

Welkom & mededelingen
Votum & groet
Zingen Opw.733 (10000 redenen)
Gebed
Inleiding preek
Bijbellezing Mt.24:27-44 Mt 25:1-12
Zingen Ps.63:2 en 3
Preek
Zingen Gez.79:1-5 (Hoe zal ik hem bezingen)
Levensregels
Zingen Ps.42:1.5 (als een hert)
Collecte:
Zingen Opw.797 (Breng ons samen)
Zegen