Morgendienst |4e advent |Inzegening vertrouwenspersonen | Ds. H. Meerveld

09:30

22 december 2019

Dia4

Bekijk hier het filmpje bij het kindermoment

Intochtslied: Weerklank 102: 1, 2 en 3 (Al wie dolend in het donker)
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GK Psalm 85: 3 en 4 (Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant)
Kindermoment
Onderwijs voor het leven
Zingen: GK Psalm 37: 1,2 en 3 (Wees niet jaloers op hen die onrecht…)
Gebed
Zingen: Weerklank 103: 1, 2 en 3 (De dag van vertroosting komt haastig nabij)
Lezen: Matteus 24: 45-51
Zingen: GK Psalm 43: 3 (O Here God, kom mij bevrijden)
Preek over thema: ‘Veilige Kerk’
Zingen: LB 598 (Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur) 5x
Zingen: Opwekking 705 (Toon mijn liefde)
Inzegening vertrouwenspersonen
Zingen: Opwekking 602 (Vrede van God)
Gebed (Danken en voorbede)
Collecte
Zingen: Opwekking 378 (Ik wil jou van harte dienen)