Morgendienst |Ds. Mark Veurink

09:30

12 november 2017

Zingen: Opwekking 502
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Gezang 157 : 1, 2, 3 en 4
Gebed
Kinderen naar club
Leefregels
Zingen: Psalm 51 : 1, 2 en 6 (LvK=GKB)
Lezen: 2 Samuël 11 : 1 – 27
Zingen: GKB Psalm 68 : 1 en 3
Preek over 2 Samuël 11 : 27b
Zingen: Psalm voor Nu 57
Kinderen terug
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: LvK Gezang 21 : 1, 5 en 7
Zegen