Morgendienst | Aangepaste dienst | Ds. Mark Veurink

10:00

5 november 2017

Welkom en aansteken kaars
Trafficlight: Opwekking 82 (Kom laat ons zingen vandaag)
Opwekking 764 (Zegekroon)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: DNP Psalm 133 : 1 en 2
Gebed
Preek met lezing: Genesis 4 : 1 – 16 BGT
Trafficlight: This Little Light of Mine
Geloofsbelijdenis
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: LvK Gezang 481 : 1, 2, 3 en 4
Zegen met 4-stemmig gezongen ‘Amen’
Trafficlight: vrije keuze