Morgendienst |Ds. Mark Veurink

09:30

27 augustus 2017

Zingen: GKB Gezang 145 : 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 709
Gebed
Leefregels (wetten over de aarde)
Zingen: GKB Gezang 148
Lezen: Psalm 24 : 1 – 10
Zingen: Psalm 89 : 5, 6 en 7 (LvK=GKB)
Preek over Psalm 24 : 1
Zingen: LvK Gezang 479 : 1, 2, 3 en 4
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: LvK Psalm 98 : 3 en 4
Zegen