Morgendienst |Broeder A. Kok

09:30

30 juli 2017

Opwekking 354 Glorie aan God
Votum en groet
Psalm 93: 1 en 3 (GKB)
Gebed
Schriftlezing: Efeze 6:10-18
Psalm 34: 3-5-8 (GKB)
Preek
Nieuw Liedboek 416: 1-2-3-4 Ga met God en Hij zal met je zijn.
Wetslezing – Romeinen 13:8-14
Opwekking 244 Welzalig de man die niet wandelt
Voorbede/dankzegging (ouderling van dienst)
GKB 161: 1-2-3-4 Heer U bent mijn Leven, de grond waarop ik sta