Morgendienst | Ds. Mark Veurink

09:30

23 juli 2017

Zingen: LvK Gezang 328 : 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalmen voor Nu 145
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Matteüs 6 : 19 – 34 (als wetslezing)
Zingen: GKB Psalm 27 : 4 en 7
Lezen: Matteüs 7 : 1 – 12
Zingen: GKB Psalm 9 : 1, 5, 6 en 15
Preek over Matteüs 7 : 1
Zingen: Opwekking 378
Kinderen terug
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: NLB Gezang 416 : 1, 2, 3 en 4
Zegen