Morgendienst | Br. Dingeman van Wijnen

09:30

10 juli 2016

Voor de dienst,
Na de afkondiging van het overlijden broeder L. Brander
Psalm 150, 1 en 2 Geref. kerkboek Votum en groet
Zingen: Gezang 174: 1-3
Gebed
Zingen Psalm 42:1 Geref. Kerkboek
Lezen: Marcus 14:32-42
Zingen: Psalm 42:3 Geref. Kerkboek
Lezen: Kolossenzen 1:12-20
Zingen: Psalm 42:5 Geref. Kerkboek
Preek
Gebed
Zingen: Lied 479: 1-4
Wetslezing
Zingen: Psalm 119:21
Voorbeden
Collecte
Slotlied: Opwekkingsbundel 585 Er is een dag