Morgendienst | 3e adventszondag |Ds. A. ten Napel

09:30

16 december 2018

Ps. 119, 5
Stil gebed votum en groet
Ps 139. 1.10
Wetlezing 1 Joh. 2, 3-11
NLB 442
Gebed en voorbede
Lezen Jes. 7, 3-17 en Mt.20-23
Kinderkerk en kinderlied
Gez. 125, 1.4.5
Preek
Opw. 171
Dankzegging voorbede
Collecte
Opw. 126
Zegen 3x Amen