Morgendienst |3e advent |Ds. M. Veurink

09:30

15 december 2019

Dia3

Bekijk hier het filmpje bij het kindermoment

Welkom
3e Adventskaars
Zingen: Opwekking 510 (Dit is mijn verlangen)
Stil gebed, votum en groet
Zingen: GKB Gezang 47 : 1, 3, 4 en 6 (Mijn ziel verheft Gods eer)
Kindermoment
Gebed
Leefregel
Zingen: LB Psalm 40 : 1, 3 en 4 (Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht)
Preek met lezing: Micha 6:1-8
Zingen: Opwekking 548 (De muziek vervaagt)
Gebed
Zingen: LB Psalm 66 : 1 en 5 (Breek, aarde, uit in jubelzangen)
Collecte
Zingen: LB Gezang 439 : 1, 2, 3 en 4 (Verwacht de komst des Heren)
Zegen