Morgendienst | Ds. Mark Veurink

09:30

16 juli 2017

Zingen: Opwekking 717
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Psalm 139 : 1 en 2
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Matteüs 6 : 1 – 18
Zingen: GKB Psalm 38 : 5 en 11
Preek over Matteüs 6 : 1
Zingen: GKB Psalm 25 : 1, 6 en 7
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: Opwekking 599
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: LvK Gezang 456 : 1 en 2
Zegen
Amen: LvK Gezang 456 : 3

  • Agenda