Morgendienst | Ds. Mark Veurink

09:30

25 juni 2017

Zingen: LvK Gezang 457 : 1, 2 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 331
Leefregels
Zingen: OB Psalm 32 : 1 en 4
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Matteüs 5 : 1 – 16
Zingen: LvK Psalm 37 : 1, 2 en 4
Preek over Matteüs 5 : 3
Zingen: Psalmen voor Nu 16
Kinderen terug
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: GKB Gezang 170 : 1, 2 en 3
Zegen

  • Agenda