Morgendienst | Broeder Sjirk Kuijper

09:30

11 juni 2017

Psalm 65: 1 LvK
Stil gebed, votum, zegengroet
Psalmen voor Nu 84
Gebed
Kinderen naar club
Lezen Psalm 139
Zingen Psalm 139: 1 en 2 LvK
Lezen Johannes 4: 1 – 30
Zingen: Lied 487 LvK
Preek
Opwekking 518
Kinderen terug
Kinderlied: God is goed (YouTube)
Gods leefregels (Romeinen 12: 9 ev)
Opwekking 687
Dankgebed en voorbede
Collecten
Opwekking 616
Zegen
Amenlied (456: 3)