Morgendienst | Ds. A. Mak

09:30

2 juli 2017

Welkom
Gezang 434: 1, 2 en 5 (LvdK)
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Psalm 25: 2 (LvdK)
Lezing van de Wet
Gezang 157: 1, 2, 3 en 4 (GKb)
Gebed
Matteüs 5: 21-25
Psalm 133: 1, 2 en 3 (GKb)
Preek
Thema:‘Censura morum’
Gezang 37: 5 en 8 (GKb)
Gebed
Opwekking 697
Collecte
Opwekking 222
Zegen