Morgendienst | Ds. Mark Veurink

09:30

30 april 2017

Zingen: OB Psalm 68 : 10 en 16
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Gezang 44 : 1, 2, 4, 6 en 7
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Matteüs 28 : 1 – 20
Zingen: GKB Psalm 111 : 1, 2, 4 en 6
Preek over Matteüs 28 : 11 – 15
Zingen: Opwekking 689
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: LvK Gezang 87 : 1, 2 en 5
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: Psalmen voor Nu 145
Zegen