Morgendienst | Leesdienst | Broeder Otto Jelsma

09:30

23 april 2017

Afkondigingen en aanvangslied
Lied 328 : 1 en 2
Stil Gebed
Votum en zegengroet.
Psalm 122
Wetslezing zondag 34 van catechismus.
Psalm 119:6
Gebed
Kinderen gaan naar de kinderclub
Lezen: Psalm 32 :1-7
Psalm 51: 1
Lezen : Lucas 18 :9- 14
Psalm 51: 2
Lezen 1 Johannes 1: 5- 2 : 2
Psalm 51: 4
Tekst 1 Johannes 1: 9
Preek
Psalm 103 :3 en 4
Kinderen komen terug
Dankgebed
Collecten
Psalm 103 : 8 en 9
Zegen
Gezongen Amen

  • Agenda