Palmzondag | Morgendienst | ds. Mark Veurink

09:30

9 april 2017

Palmzondag

Zingen: Psalm 117 : 1 (LvK=GKB)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Gezang 90 : 1 en 2
Gebed
Luisterlied: Psalm Project 22
Kinderen naar club
Lezen: Psalm 22 : 20 – 25 en Matteüs 27 : 50 – 56
Zingen: Opwekking 176 (2x)
Preek over Psalm 22:22b
Zingen: Psalm 118 : 1, 7 en 9 (LvK=GKB)
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: GKB Gezang 168 (canon)
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: LvK Psalm 67 : 2 en 3
Zegen

  • Agenda