Morgendienst | Ds. Mark Veurink

09:30

2 april 2017

Zingen: LvK Gezang 177 : 1, 2 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Gezang 392 : 1, 3 en 5 (Frysk)
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Psalm 22 : 15 – 19 en Matteüs 27 : 27 – 38
Zingen: LvK Gezang 183 : 2 en 3
Preek over Psalm 22 : 15
Zingen: Opwekking 706
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: Psalm 144 : 2 en 6 (GKB=LvK)
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: GKB Gezang 111
Zegen

  • Agenda