Morgendienst | Broeder Sjirk Kuijper

09:30

26 maart 2017

Gezang 160
Stil gebed
Votum, zegengroet

Psalm 122: 1, 2, 3
Gebed
Kinderen gaan naar de club
Lezen: Exodus 22: 20 – 27
Lied 182: 1, 2, 6
Lezen: Lucas 18: 1 – 8
Psalm 43: 1, 5
Preek
Lied 280: 1, 2, 3
Kinderen komen terug
Kinderlied
Leefregel
Psalm 38: 5
Gebed
Mededelingen
Collectes
Lied 303: 1, 2, 3, 4, 5
Zegen
Amenlied 456: 3

  • Agenda