Morgendienst | 2e adventszondag | Ds. B. Visser

09:30

9 december 2018

Welkom / mededelingen
Zingen: Gezang 445: De nacht is haast ten einde
Stil gebed
Votum / groet
Zingen Opwekking 717: Stil, mijn ziel wees stil
Woorden van God voor onderweg
Zingen Gezang 326: 1, 2 en 5 (LvK)
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderclub
Schriftlezing Lukas 1: 5 – 25
Zingen Psalm 51: 5 (GK)
Verkondiging: God wijst een weg!
Zingen Zingende Gezegend 281: 1, 3 en 7
Kinderen komen terug
Dankgebed
Inzameling
Zingen Psalm 130: 3 en 4 (GK)
Zegen (gezongen amen)